Gen 4 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Kết nối tới máy chủ với SSH (Secure Shell)

Làm theo các bước này để kết nối với Máy chủ chuyên dụng hoặc VPS Thế hệ thứ 4 qua SSH bằng máy khách.


Lưu ý: Các bước chính xác để kết nối qua SSH tùy thuộc vào chương trình SSH mà bạn sử dụng (chúng tôi đề xuất PuTTy cho Windows hoặc Terminal cho macOS). Để biết thêm thông tin, hãy xem tài liệu về PuTTy hoặc Terminal.

Trước khi thực hiện các bước này, bạn cần thông tin sau:

Bạn đã có tất cả thông tin đó? Hãy cùng bắt đầu nhé!

  1. Khởi động chương trình SSH.
  2. Nhập máy chủ lưu trữ (tên miền hoặc địa chỉ IP của bạn) và cổng SSH (mặc định là 22) để thiết lập kết nối SSH.
  3. Khi được nhắc, hãy nhập tên người dùng và mật khẩu SSH chính của bạn.

Lưu ý: Chúng tôi cung cấp thông tin về cách sử dụng một số sản phẩm của bên thứ ba. Chúng tôi không chứng thực hoặc hỗ trợ trực tiếp các sản phẩm của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm về chức năng hoặc độ tin cậy của các sản phẩm đó. Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.

Xem thêm thông tin