Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Đăng kí dịch vụ WooCommerce là gì?

Đăng kí dịch vụ WooCommerce chủ yếu cho phép bạn tạo và bán các sản phẩm đăng ký từ cửa hàng WooCommerce của bạn. Tuy nhiên, đây là một trình cắm khá đắt đỏ với nhiều tính năng mà bạn có thể bắt đầu sử dụng với trang của mình.

Kiểm tra một số tính năng được cung cấp:

  • Tạo sản phẩm đăng kí dịch vụ
  • Tạo đăng kí dịch vụ theo cách thủ công cho các khách hàng của bạn
  • Cài đặt gói thanh toán và gói đăng kí dịch vụ với ngày hết hạn
  • Cài đặt thanh toán tự động hoặc theo cách thủ công
  • Cho phép người đăng ký tạm dừng hoặc gia hạn đăng kí dịch vụ riêng của mình
  • Kiểm tra số liệu gói đăng kí dịch vụ của bạn

Tìm hiểu thêm thông tin về sử dụng Đăng kí dịch vụ WooCommerce từ hướng dẫn tài liệu Giới thiệu Đăng kí dịch vụ WooCommerce.

Xem thêm thông tin