Gen 3 VPS & Máy chủ chuyên dụng Trợ giúp

Đặt lại mật khẩu cho máy chủ Gen 3 của tôi

Nếu bạn quên mật khẩu máy chủ, bạn có thể đặt lại.


  1. Đăng nhập vào tài khoản GoDaddy của bạn.
  2. Nhấp vào Máy chủ.
  3. Bên cạnh máy chủ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Nhấp Quyền truy cập.
  5. Nhập và xác nhận mật khẩu mà bạn muốn sử dụng rồi nhấp Lưu.

Xem thêm thông tin

  • Đây là trang chủ của tất cả các bài viết Trợ giúp về VPS thế hệ 3 và Máy chủ chuyên dụng.