Chứng nhận SSL Trợ giúp

Gia hạn chứng nhận SSL

Khi chứng nhậnSSL chứng nhận của bạn không được đặt tự động gia hạn, bạn có thời hạn 90 ngày để mua điểm tín dụng gia hạn và áp dụng điểm tín dụng này cho chứng nhận. Khoảng thời gian này kéo dài từ 60 ngày trước ngày hết hạn đến 30 ngày sau ngày hết hạn.

Lưu ý: Nếu chứng nhận của bạn được cài đặt thành tự động gia hạn, chúng tôi sẽ gia hạn 60 ngày trước ngày chứng chỉ hết hạn. Điều này đảm bảo bạn có thời gian để hoàn tất quy trình xác minh. Việc xác minh phải xảy ra trước khi chứng nhận của bạn hết hạn hoặc bạn có nguy cơ gây gián đoạn cho trang và doanh nghiệp của mình. Mặc dù bạn đang gia hạn sớm, thời gian gia hạn sẽ bắt đầu ngay sau khi đăng ký hiện tại của bạn kết thúc, điều này nhằm đảm bảo dịch vụ hoạt động liên tục.

Cảnh báo: Nếu bạn chưa gia hạn xong trước ngày chứng nhận hết hạn, website của bạn sẽ hiển thị thông báo lỗi và khách truy cập sẽ không thể truy cập được.

Nếu bạn dùng chứng nhận Xác thực miền (DV) với miền chính cho tài khoản của bạn và bạn đã đặt cho chứng nhận tự động gia hạn thì bạn không cần thao tác thêm. Việc gia hạn chứng nhận SSL của bạn được thực hiện hoàn toàn tự động.

Với tất cả chứng nhận khác, bao gồm cả chứng nhận cho miền tiện ích, vui lòng làm theo các bước sau.

  1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Chọn Chứng nhận SSL và thực hiện một trong các cách sau đối với chứng nhận bạn muốn gia hạn:
    • Nếu hoạt động thanh toán gia hạn của bạn đã hoàn tất, hãy chuyển sang bước tiếp theo.
    • Nếu bạn không có tự động gia hạn, chọn Gia hạn. Nếu bạn có tự động gia hạn, chọn Gia hạn ngay.
  3. Chọn chứng nhận bạn muốn gia hạn, chọn Tiếp tục đến Giỏ hàng và hoàn tất giao dịch gia hạn.

Nếu đây là miền chính và trang của bạn được lưu trữ với chúng tôi thì bạn đã hoàn tất! Chúng tôi sẽ cài đặt chứng nhận được gia hạn cho bạn. Nếu trang của bạn được lưu trữ với một bên thứ ba hoặc bạn gia hạn miền tiện ích, bạn cần cài đặt chứng nhận được gia hạn. Để được trợ giúp, hãy xem Cài đặt chứng nhận SSL.

Thông tin thêm