GoDaddy Trợ giúp

Giao diện WordPress của GoDaddy

Chúng tôi đã phát triển một Gutenberg (trình soạn thảo dạng khối) nguồn mở, tương thích với giao diện WordPress tên Go. Go tập trung chủ yếu vào việc giúp người dùng xây dựng website phong phú bằng WordPress.
Ví dụ về hình ảnh hiển thị của giao diện

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Giao diện Go tại WordPress.org.

Xem thêm thông tin