GoDaddy Trợ giúp

Trình cắm WordPress của GoDaddy

GoDaddy đã phát triển một số trình cắm cho WordPress. Mỗi trình cắm này có thông tin riêng và các trang hỗ trợ được lưu trữ tại WordPress.org. Các trang thông tin sẽ chứa mô tả, liên kết tải xuống và đánh giá. Bạn cũng sẽ tìm thấy một liên kết đến diễn đàn hỗ trợ cho từng trình cắm này.

Nếu bạn cần hỗ trợ cài đặt, kích hoạt hoặc cập nhật trình cắm, thì bạn có thể muốn xem lại dịch vụ Hỗ trợ WordPress Đặc biệt.

Trình cắmHỗ trợ
Poynt cho Thông tin Trình cắm WooCommerceTruy cập trang Hỗ trợ trình cắm Poynt
Thông tin Tiếp thị qua email của GoDaddyTruy cập trang Hỗ trợ tiếp thị qua email
Thông tin Cửa hàng của đại lý của GoDaddyTruy cập trang Hỗ trợ cửa hàng đại lý
Page Builder Gutenberg Blocks – CoBlocksTruy cập trang Hỗ trợ CoBlocks

Xem thêm thông tin