WordPress được quản lý Trợ giúp

Giới hạn về chỉnh sửa tập tin trong Managed WordPress

Tin tặc thường hay khai thác và phá hoại các trang WordPress, vì thế bảo mật trở thành ưu tiên hàng đầu đối với những ai sử dụng WordPress. Để bảo vệ các tài khoản WordPress được quản lý khỏi tin tặc một cách tốt nhất có thể, chúng tôi áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt về bảo mật đối với các tập tin có thể chỉnh sửa.

Tính năng này có nghĩa là bạn chỉ có thể chỉnh sửa những tập tin sau trên tài khoản WordPress được quản lý:

  • Các tập tin trong thư mục /wp-content
  • wp-config.php
  • .htaccess
  • favicon.ico

Bạn cũng có thể chỉnh sửa bất kỳ thư mục hoặc tập tin nào do bạn tự tải lên, chẳng hạn như tập tin .user.ini .

Xem thêm thông tin