Miền Trợ giúp

Giới thiệu về miền .TEL

GoDaddy cung cấp hàng trăm miền để giúp bạn có được thương hiệu tốt nhất cho dự án kinh doanh trực tuyến của mình. Rất tiếc, một số miền không còn khả dụng để đăng ký, chuyển nhượng hoặc gia hạn mới và chúng tôi đã chính thức kết thúc hỗ trợ cho các miền đó. Nhưng đừng lo lắng — chúng tôi có sẵn rất nhiều tùy chọn khác!

Có hiệu lực từ ngày 28 tháng 2 năm 2024, các đăng ký mới và chuyển miền đến sẽ không còn được hỗ trợ cho .TEL. Nếu bạn là khách hàng hiện tại trước ngày 28 tháng 2 năm 2024, việc gia hạn của bạn sẽ tiếp tục được hỗ trợ.

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2022

Đăng ký mới không còn được hỗ trợ cho những miền này, nhưng bạn vẫn có thể gia hạn đăng ký hiện tại của mình.

Có hiệu lực từ ngày 24 tháng 6 năm 2021

Các miền này không còn hỗ trợ đăng ký mới và chuyển miền đến nhưng bạn vẫn có thể gia hạn các đăng ký hiện có của mình .

Có hiệu lực từ ngày 13 tháng 1 năm 2021

Các miền này không còn hỗ trợ đăng ký mới và chuyển miền đến nhưng bạn vẫn có thể gia hạn các đăng ký hiện có của mình.

.qpon : Xem các lựa chọn thay thế này .

Có hiệu lực từ ngày 6 tháng 4 năm 2020

GoDaddy tạm thời không chấp nhận đăng ký mới hoặc chuyển miền đến cho những miền này.

.ve : Việc đăng ký và chuyển miền mới không được hỗ trợ do các quy tắc đăng ký mới yêu cầu khách hàng cung cấp "RIF" hoặc Thẻ căn cước cho Cơ quan đăng ký nhận dạng thuế để hoàn tất việc đăng ký .ve. Bạn vẫn có thể gia hạn các đăng ký hiện tại của mình .

Có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3 năm 2019

Các miền này không còn hỗ trợ đăng ký mới và chuyển miền đến nhưng bạn vẫn có thể gia hạn các đăng ký hiện có của mình.

.desi : Xem các lựa chọn thay thế này .

Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 5 năm 2018

Các miền này không còn hỗ trợ đăng ký mới và chuyển miền đến nhưng bạn vẫn có thể gia hạn các đăng ký hiện có của mình.

.voting : Xem các lựa chọn thay thế này .

Có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2017

Các miền này không còn hỗ trợ đăng ký mới và chuyển miền đến nhưng bạn vẫn có thể gia hạn các đăng ký hiện có của mình.

Xem thêm thông tin