WordPress được quản lý Trợ giúp

Kết nối tới máy chủ WordPress được quản lý của tôi với SSH (Secure Shell)

Sau khi bạn bật SSH trên tài khoản Managed WordPress của mình, hãy làm theo các bước sau để kết nối với máy chủ bằng ứng dụng SSH.

Bắt buộc: Để hoàn tất các bước này, bạn cần:

Bạn đã có tất cả thông tin đó? Hãy cùng bắt đầu nhé!

  1. Khởi chạy ứng dụng SSH.
  2. Trong trường được cho, hãy nhập Tên máy chủ (địa chỉ IP) và Cổng (22 cho SSH).
  3. Khi được yêu cầu, hãy nhập Tên người dùngMật khẩu FTP.

Lưu ý: Các bước chính xác để kết nối với SSH phụ thuộc vào ứng dụng SSH mà bạn sử dụng. Bạn có thể xem thêm tài liệu về PuTTY hoặc Terminal.

Xem thêm thông tin