GoDaddy Trợ giúp

Kích hoạt một trình cắm trong WordPress

Trình cắm sẽ bổ sung thêm các tính năng cho trang WordPress của bạn. Vui lòng thực hiện theo các bước dưới đây để kích hoạt một trình cắm WordPress.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trên menu bên trái, vui lòng chọn Trình cắm > Trình cắm đã cài đặt.
  3. Tìm trình cắm bạn muốn kích hoạt và chọn Kích hoạt.

    Lưu ý: Nếu không thể tìm thấy trình cắm trong danh sách trình cắm, đây có thể do nó chưa được cài đặt. Bạn nên cài đặt trình cắm trước để có thể kích hoạt nó.

Trình cắm của bạn đang hiện hoạt và bạn có thể làm theo tài liệu hướng dẫn để cài dặt và cấu hình trình cắm.

Xem thêm thông tin