GoDaddy Trợ giúp

Liên hệ Bộ phận hỗ trợ từ bảng điều khiển Nhận trợ giúp

Nếu bạn cần hỗ trợ đối với tài khoản Managed WordPress hoặc Managed WooCommerce Stores, hãy liên hệ với chúng tôi thông qua bảng điều khiển Tìm sự trợ giúp từ Trang quản trị của WordPress.

Bắt buộc: Bảng điều khiển Tìm sự trợ giúp hiện có trong các sản phẩm sau đây khi bạn bật trình cắm WooCommerce:
 • Managed WordPress Cốt yếu
 • Dịch vụ thương mại điện tử Managed WordPress
 • Managed WooCommerce Stores
 • GoDaddy Pro
 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Trong menu bên trái, chọn Tìm sự trợ giúp.
  Bảng điều khiển Tìm sự trợ giúp cho WordPress được quản lý và Cửa hàng WooCommerce được quản lý
 3. Nhập địa chỉ email của bạn.
 4. Từ menu Tại sao bạn liên hệ với bộ phận hỗ trợ?, hãy chọn một tùy chọn. Nếu bạn chọn Trình cắm, hãy cho chúng tôi biết Chúng tôi có thể trợ giúp bạn về trình cắm nào?
 5. Nhập Chủ đề cho yêu cầu này. Bạn chỉ cần nhập một câu ngắn tóm tắt sự cố.
 6. Trong phần Chúng tôi có thể trợ giúp như thế nào?, hãy cho chúng tôi biết về sự cố. Thêm chi tiết nếu cần thiết. Để đính kèm, hãy sử dụng dịch vụ như Dropbox hoặc Google Drive và đưa URL đó vào phần này.
 7. (Không bắt buộc) Chọn Tạo người dùng quản trị để giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình khắc phục sự cố. Thao tác này sẽ tạo ra một người dùng WordPress mới có các đặc quyền của Quản trị viên để nhóm hỗ trợ của chúng tôi có thể truy cập trang WordPress của bạn.
 8. Chọn Gửi yêu cầu. Bạn sẽ nhận được email có số phiếu, xác nhận rằng yêu cầu đã được gửi và đại diện của nhóm chúng tôi sẽ gửi email cho bạn trong vòng 24 giờ làm việc.

Xem thêm thông tin