WordPress được quản lý Trợ giúp

Nâng cấp gói Managed WordPress của bạn

Các gói Managed WordPress hỗ trợ số lượng website và khách truy cập mỗi tháng khác nhau. Thay vì mua thêm tài khoản, bạn có thể nâng cấp tài khoản của mình để tăng số lượng khách truy cập mà bạn có thể xử lý hằng tháng hoặc để thêm nhiều website hơn.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
  3. Từ website bạn muốn nâng cấp, chọn Cài đặt trong menu Biểu tượng menu.

    Chọn cài đặt
  4. Tìm phần Chi tiết gói và chọn Nâng cấp.
    Dưới phần chi tiết gói, chọn Nâng cấp
  5. Xem qua các gói khả dụng và chọn Thanh toán cho gói phù hợp với nhu cầu của bạn.
  6. Hoàn tất mua nâng cấp của bạn.

Xem thêm thông tin