GoDaddy Trợ giúp

Nâng cấp hoặc hạ cấp Hỗ trợ WordPress Đặc biệt

Nếu bạn sử dụng tất cả các điểm tín dụng của Hỗ trợ WordPress đặc biệt trong một tháng, nhưng cần chúng tôi thực hiện thêm một số công việc, thì bạn có thể dễ dàng nâng cấp gói của bạn để bổ sung thêm điểm tín dụng.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trên trang Sản phẩm của tôi, tìm phần Hỗ trợ đặc biệt rồi chọn mũi tên hướng xuống để mở rộng phần này.
  3. Chọn liên kết Tùy chọn bên cạnh nút Quản lý ở bên phải.
  4. Sau khi cửa sổ bật lên xuất hiện, chọn tab Tùy chỉnh ở trên đầu.
  5. Chọn một gói mới để thay đổi số điểm tín dụng dịch vụ bạn nhận được mỗi tháng.
    chọn một gói mới
  6. Chọn nút Xem.
  7. Hoàn tất quá trình thanh toán.

Gói mới và các điểm tín dụng bổ sung của bạn sẵn sàng sử dụng trong vài phút.

Các bước tiếp theo

Xem thêm thông tin