Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Phương thức thanh toán & Cổng thanh toán được hỗ trợ bởi Đăng kí dịch vụ WooCommerce

Đăng kí dịch vụ WooCommerce tích hợp nhiều phần mở rộng cổng thanh toán để tính cho khách hàng một khoản phí lặp lại theo cách tự động hoặc thủ công. Dựa trên cổng bạn hiện đang sử dụng, cửa hàng của bạn có thể sử dụng các tính năng khác nhau.

Yêu cầu: Đăng ký WooCommerce là một phần mở rộng WooCommerce cao cấp đi kèm với Dịch vụ lưu trữ thương mại điện tử WordPress hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.

Các tính năng cơ bản được hỗ trợ bởi hầu hết các cổng thanh toán bao gồm:

  • Ngừng đăng kí dịch vụ
  • Hủy đăng ký dịch vụ
  • Kích hoạt lại đăng kí dịch vụ

Các tính năng nâng cao bao gồm:

  • Nhiều đăng kí dịch vụ trên một lần thanh toán
  • Thay đổi tổng số tiền định kỳ của một đăng ký dịch vụ theo cách thủ công
  • Thay đổi ngày thanh toán
  • Thay đổi phương thức thanh toán của khách hàng
  • Thay đổi phương thức thanh toán của quản lý cửa hàng

Các cổng thanh toán khác nhau hỗ trợ các bộ tính năng cơ bản và nâng cao khác nhau. Vì vậy nếu bạn không thể sử dụng một trong những tính năng trên trong cửa hàng, đảm bảo cổng của bạn hỗ trợ tính năng đó.

Bạn có thể tìm thấy danh sách cổng đầy đủ và những tính năng được hỗ trợ trong tài liệu Đăng kí dịch vụ WooCommerce

Xem thêm thông tin