WordPress được quản lý Trợ giúp

Sao lưu và phục hồi trang Managed WordPress của tôi

Managed WordPress sẽ tự động lưu giữ các bản sao lưu của bạn trong 30 ngày — bạn không cần làm gì để kích hoạt tính năng này. Đối với Tài khoản Pro, Trình cắm Worker cần thiết để chạy các bản sao lưu sẽ được cài đặt theo mặc định.

Cảnh báo: Các bản sao lưu chỉ có trong các gói Managed WordPress đang hoạt động. Nếu gói bị loại bỏ do thanh toán không thành công, bạn sẽ cần phục hồi trang từ các bản sao lưu cục bộ hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ để có thêm lựa chọn.

Tạo bản sao lưu thủ công

Mặc dù bản sao lưu được tạo hằng ngày, nhưng cũng có khi bạn cần tạo bản sao lưu thủ công, chẳng hạn như khi bạn khắc phục sự cố với trình cắm, gặp lỗi PHP hoặc bạn muốn dùng thử một chủ đề mới. Sau đây là cách tạo bản sao lưu thủ công trong gói Managed WordPress.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong phần Managed WordPress, chọn Quản lý tất cả.
 3. Bên cạnh trang bạn muốn sao lưu, chọn Tổng quan trong menu.
 4. Từ menu ở phía trên, vui lòng chọn Sao lưu.
 5. Trong mục Sao lưu, chọn Sao lưu ngay.
 6. Bạn có thể đặt tên cho bản sao lưu để dễ tìm hơn sau này. Tên mặc định là Sao lưu do người dùng yêu cầu, hãy dùng tiêu đề riêng của bạn để ghi đè lên tên này, sau đó chọn Lưu.

Tùy thuộc vào kích thước trang WordPress, quá trình tạo bản sao lưu có thể mất một vài phút.

Khôi phục trang của tôi

Các bản sao lưu trang WordPress (tồn tại trong 30 ngày) của bạn bao gồm cả các tập tin và cơ sở dữ liệu. Bạn có thể chọn phục hồi tập tin, cơ sở dữ liệu hoặc cả hai.

Cảnh báo: Mọi thay đổi được thực hiện sau ngày sao lưu đã chọn đó sẽ bị mất. Ví dụ: nếu bạn phục hồi cơ sở dữ liệu, các nội dung như hồ sơ bán hàng, bài đăng và bình luận được thực hiện sau ngày sao lưu bạn chọn sẽ bị xóa.
 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trong phần Managed WordPress, chọn Quản lý tất cả.
 3. Cạnh trang bạn muốn khôi phục, chọn Tổng quan từ menu.
 4. Từ menu ở phía trên, vui lòng chọn Sao lưu.
 5. Trên lịch ở bên trái, hãy chọn ngày của bản sao lưu mà bạn muốn phục hồi. Nếu bạn đã tạo nhiều bản sao lưu vào ngày hôm đó, hãy chọn bản mà bạn muốn phục hồi.
 6. Chọn Phục hồi rồi chọn loại bản sao lưu mà bạn muốn phục hồi bằng cách xóa hoặc đánh dấu và hộp kiểm bên cạnh bản sao lưu.
  Chọn:Nếu tình huống này xảy ra:
  Các tập tin Gần đây, bạn đã thêm, thay đổi hoặc cập nhật chủ đề/trình cắm.
  Gần đây, bạn đã tải tập tin lên qua SFTP.
  Bạn đã sửa chủ đề/trình cắm bằng trình soạn thảo WordPress.
  Cơ sở dữ liệu Bạn đã thay đổi một số cài đặt và trang của bạn không còn hoạt động.
  Bạn cần dọn dẹp lượng thư rác lớn nhận được gần đây.
  Tên người dùng/mật khẩu của bạn đã thay đổi mà bạn không biết.
  Tập tin & cơ sở dữ liệu Trang của bạn chỉ tải màn hình trắng.
  Lớp bảo mật trang của bạn đã bị xâm nhập.
 7. Chọn Khôi phục .

Tùy thuộc vào kích thước trang WordPress, quá trình phục hồi có thể mất một vài phút để hoàn thành.

Xem thêm thông tin