GoDaddy Trợ giúp

Sửa lỗi nội dung lẫn lộn trong WordPress

Nếu gần đây bạn đã cài đặt chứng nhận SSL thì có thể bạn sẽ thấy cảnh báo mới trong trình duyệt khi truy cập trang, hoặc thấy một số hình ảnh không được hiển thị đúng. Vì trang WordPress của bạn hiện đang tải trên HTTPS nên có khả năng nguyên nhân là do lỗi nội dung hỗn hợp, xảy ra khi trang được bảo mật bằng SSL (HTTPS) chứa các thành phần được cung cấp qua kết nối không an toàn (HTTP), chẳng hạn như hình ảnh, video, tập lệnh hoặc iframe được nhúng. Nếu bạn khắc phục sự cố trang bằng công cụ của nhà phát triển cho lỗi nội dung hỗn hợp thì bạn có thể thấy cảnh báo màu đỏ về lỗi nội dung hỗn hợp.

lỗi nội dung hỗn hợp

Dưới đây là cách khắc phục sự cố bằng cách sử dụng trình cắm SSL Thật sự Đơn giản.

Lưu ý: Bạn cũng có thể khắc phục sự cố bằng cách chỉnh sửatập tin .htaccess trong Linux hay tập tin web.config trong dịch vụ lưu trữ Windows.

 1. Cài đặt trình cắm.
 2. Kích hoạt trình cắm.
 3. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện để hỏi bạn xem có kích hoạt SSL không.
  Cảnh báo: Bạn không thể cài đặt chứng nhận SSL bằng trình cắm này.
 4. Trong trường dành cho Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, hãy giữ mục "Không bắt buộc - Chọn nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của bạn" đã chọn theo mặc định, rồi chọn Kích hoạt SSL!
 5. Chọn hộp kiểm Trình sửa nội dung hỗn hợp nếu hộp kiểm này chưa được chọn theo mặc định. Chọn hoặc xóa các hộp kiểm khác đối với các tùy chọn liên quan đến trang của bạn
 6. Chọn Bật, rồi chọn Lưu và tiếp tục.
 7. Phần tiếp theo sẽ cung cấp thêm các trình cắm tập trung vào quyền riêng tư mà bạn có thể chọn cài đặt, hoặc chọn Bỏ qua để tiếp tục.
 8. Chọn Hoàn tất và tiếp tục kiểm tra trang của bạn để đảm bảo các hình ảnh sẽ hiển thị đúng.

Hình ảnh vẫn bị thiếu?

 1. Chọn tab Cài đặt ở đầu trang.
 2. Chọn SSL ở bên trái, sau đó trong phần Nội dung hỗn hợp:
  • Bật Trình sửa nội dung hỗn hợp - init hook nếu Trình sửa nội dung hỗn hợp mặc định không khắc phục được sự cố nội dung hỗn hợp ở giao diện người dùng của bạn.
  • Bật Trình sửa nội dung hỗn hợp - back-end nếu bạn gặp nội dung hỗn hợp trong môi trường quản trị của trang WordPress.
 3. Chọn Lưu ở cuối trang.

Lỗi nội dung hỗn hợp nên được khắc phục lúc này và hình ảnh sẽ được tải chính xác.

Xem thêm thông tin