WordPress được quản lý Trợ giúp

Tải tập tin lên bằng SFTP trên dịch vụ lưu trữ Managed WordPress

Bạn có thể tải tập tin lên gói Managed WordPress bằng giao thức truyền tập tin an toàn (SFTP). Về cơ bản, SFTP giống FTP nhưng có thêm tính năng bảo mật cho cả lệnh và dữ liệu được mã hóa.

Dùng ứng dụng FTP là phương thức hữu ích để tải các tập tin lớn lên trang WordPress hoặc khi bạn cần cài đặt chủ đề hoặc trình cắm tùy chỉnh theo cách thủ công.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần một ứng dụng giao thức truyền tập tin (FTP) thông thường để kết nối và tải nội dung lên trang của mình. Có nhiều ứng dụng FTP bên thứ ba, chúng tôi khuyến nghị bạn dùng FileZilla.

Lưu ý: Hãy cập nhật ứng dụng FTP của bạn trước khi kết nối để đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản và mã hóa mới nhất.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh WordPress được quản lý, vui lòng chọn Quản lý tất cả.
 3. Chọn trang bạn muốn sử dụng, sau đó chọn tab Cài đặt.
 4. Trong Trang sản xuất, tìm thông tin đăng nhập SSH/SFTP rồi chọn Xem hoặc thay đổi.
  Chọn xem hoặc thay đổi
 5. Sao chép Tên máy chủ lưu trữ để sử dụng trong ứng dụng FTP của bạn, rồi chọn Tạo thông tin đăng nhập mới.
 6. Chọn lại Tạo thông tin đăng nhập mới. Nếu bạn định sử dụng SSH, hãy chuyển từ Đã tắt sang Đã bật.
  Cảnh báo: Thao tác này sẽ xóa tên người dùng và mật khẩu SFTP hiện tại của bạn.
 7. Sao chép Tên người dùngMật khẩu mới để sử dụng trong ứng dụng FTP, rồi chọn Đóng.
 8. Trong ứng dụng FTP, điền vào các trường Host (Máy chủ), Username (Tên người dùng), Password (Mật khẩu) và Port (Cổng). Nếu đang dùng FileZilla, hãy chọn Quickconnect (Kết nối nhanh):

  chọn Quickconnect (Kết nối nhanh)
 9. Bạn sẽ nhận được một tin nhắn Khóa máy chủ lưu trữ không xác định. Vui lòng xác minh Máy chủ lưu trữ là miền của bạn rồi chọn OK.
  vui lòng xác minh máy chủ lưu trữ và nhấp vào OK
 10. Sau khi ứng dụng FTP kết nối với trang của bạn, bạn có thể kéo và thả để tải tập tin lên.
  kéo và thả tập tin

Thông tin thêm