Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tải xuống và cài đặt ứng dụng Office cho iPhone hay iPad

Làm việc hiệu quả với ứng dụng Office. Nếu bạn có gói Doanh nghiệp trực tuyến thiết yếu, Doanh nghiệp thiết yếu hay Doanh nghiệp chuyên nghiệp, bạn có thể sử dụng các ứng dụng di động trên iPhone hoặc iPad. Bạn sẽ cần tải xuống từng ứng dụng Office từ Cửa hàng ứng dụng.

  1. Ứng dụng Office kết hợp Microsoft Word, Excel và PowerPoint ở một nơi và có thể tải xuống thiết bị iOS. Để tải Microsoft Office, bạn hãy dùng máy ảnh của điện thoại để quét mã QR này.
    mã qr gd để tải ứng dụng microsoft office xuống
  2. Để tải thêm các ứng dụng khác hoặc tải từng ứng dụng xuống, hãy chọn ứng dụng bạn muốn rồi cài đặt:
  3. Mở ứng dụng rồi chạm vào Đăng nhập.
  4. Nhập địa chỉ email Microsoft 365 của bạn.
  5. Chạm vào Tiếp theo.
  6. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang đăng nhập khác để nhập mật khẩu của bạn.
  7. Chạm vào Đăng nhập.

Vui lòng lặp lại các bước này cho từng ứng dụng Office bạn muốn sử dụng.

Tùy theo bạn có bao nhiêu tập tin và thư mục, sẽ có thể mất vài phút để đồng bộ hóa mọi thứ. Sau khi đồng bộ hóa, bạn có thể truy cập, tạo và chia sẻ tất cả tài liệu của bạn.

Xem thêm thông tin