Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Đăng nhập vào tài khoản của tôi
Quản lý tài khoản và kiểm tra email của bạn
Cài đặt Email trên các thiết bị của tôi
Thêm email của bạn vào điện thoại và máy tính
Luôn làm việc hiệu quả với các ứng dụng Office
Nếu bạn có gói Business Premium, Premium Security hoặc Business Enterprise, hãy tải xuống các ứng dụng Office
Thiết lập các tính năng Microsoft 365
Tùy chỉnh trải nghiệm email của bạn và thiết lập các loại địa chỉ khác nhau
Tài khoản email của tôi không hoạt động (xử lý sự cố)
Nếu bạn gặp sự cố với email của mình, hãy thử các giải pháp của chúng tôi