Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thêm tài khoản email cho người dùng

Khi doanh nghiệp của bạn phát triển, có thể các nhân viên của bạn sẽ cần địa chỉ email Microsoft 365 riêng. Thêm người dùng và thiết lập địa chỉ email mới.


Bắt buộc: Trong Bảng điều khiển Email & Office, bạn cần thiết lập mọi tài khoản hiện có với tư cách người dùng rồi mới có thể mua tài khoản mới. Để duy trì các tài khoản hiện có và mua tài khoản mới, hãy truy cập website của GoDaddy. Nếu gần đây bạn đã xóa người dùng thì có thể bạn sẽ cần chờ đến 1 ngày mới dùng được tín dụng.
 1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy).
 2. Vui lòng chọn Thêm người dùng.
 3. Nếu bạn có nhiều loại tài khoản, bên dưới loại tài khoản Microsoft 365 bạn muốn thiết lập, hãy chọn Bắt đầu. Nếu bạn có 1 tài khoản hoặc không có tài khoản nào, hãy tiếp tục bước 4.
 4. Chọn miền bạn muốn sử dụng, rồi chọn Tiếp tục.
  • Nếu bạn không có sẵn người dùng nào, hãy chọn một gói rồi hoàn tất giao dịch mua.
 5. Trên trang Tạo tài khoản email mới, bạn sẽ thấy trang Tạo một email hoặc Tạo nhiều email tùy theo số lượng tài khoản có sẵn của bạn. Chọn tab phù hợp dựa trên nội dung hiển thị trong Bảng điều khiển Email & Office, rồi thực hiện các bước sau:

  Nhập thông tin sau đây cho người dùng email:

  TrườngPhải làm gì
  Tên tài khoảnNhập tên trước biểu tượng @.
  TênNhập tên của người dùng.
  HọNhập họ của người dùng.
  Loại tài khoảnChọn loại tài khoản Microsoft 365 mà bạn muốn sử dụng cho người dùng này.
  Chia sẻ địa chỉ liên hệ và tập tin vớiĐể chia sẻ liên hệ email, lịch và tệp bằng các miền khác, hãy chọn miền. Bạn cũng có thể chọn Không chia sẻ. Tùy chọn này chỉ xuất hiện khi bạn đang thiết lập người dùng trên miền khác với miền của những người dùng khác và muốn liên kết các miền lại với nhau.
  Quyền quản trị viênĐể đặt người dùng làm quản trị viên, hãy chọn . Người dùng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng như tạo bí danh email và chỉnh sửa liên hệ được chia sẻ. Nếu đây là người dùng đầu tiên của bạn trên miền này, lựa chọn mặc định sẽ là .
  Mật khẩuNhập một mật khẩu (hay dùng một mật khẩu tạm thời) cho tài khoản này.
  Gửi thông tin tài khoản đếnNhập tối đa 5 địa chỉ email mà bạn muốn gửi thông báo về tài khoản người dùng.

  Nhập nội dung sau cho mỗi người dùng email mà bạn muốn thiết lập. Mỗi tài khoản được tạo với một mật khẩu tạm thời.

  TrườngViệc cần làm
  Quản trị viênĐể đặt người dùng làm quản trị viên, hãy chọn hộp kiểm này. Người dùng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng như tạo bí danh email và chỉnh sửa liên hệ được chia sẻ.
  Tên tài khoảnNhập tên trước biểu tượng @.
  TênNhập tên của người dùng.
  HọNhập họ của người dùng.
  Loại tài khoảnChọn loại tài khoản Microsoft 365 mà bạn muốn sử dụng cho mỗi người dùng.
  Gửi thông tin tài khoản đếnNhập địa chỉ email mà bạn muốn dùng để nhận thông báo và thông tin đăng nhập của người dùng. Để gửi toàn bộ thông tin tài khoản đến địa chỉ email được nêu, hãy chọn hộp kiểm này.
 6. Chọn Tạo hoặc Tạo tài khoản. Khi tài khoản đã được thiết lập và sẵn sàng sử dụng, chúng tôi sẽ thông báo đến địa chỉ email đã cung cấp.

Các bước liên quan

Thông tin thêm