Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tôi cần mua bao nhiêu tài khoản email người dùng?

Khi mua Microsoft 365, bạn có thể quyết định mình muốn mua cho bao nhiêu người dùng. Bạn sẽ cần người dùng riêng biệt cho mỗi cá nhân mà sẽ có hộp thư cá nhân của riêng mình.

Ví dụ như Paul mua một gói email cho bốn người dùng, Paul mua tài khoản email này cho mình và ba nhân viên của Paul. Khi doanh nghiệp phát triển và Paul thuê thêm nhiều nhân viên, Paul có thể thêm những người dùng khác.

Tuy nhiên, đối với các địa chỉ email khác như sales@ hay support@, mà không cần một hộp thư chuyên dụng, bạn sẽ có các tùy chọn địa chỉ email miễn phí.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.


Xem thêm thông tin