GoDaddy Trợ giúp

Email trả về của tôi nghĩa là gì?

Nếu bạn đã từng gửi email cho người khác và nhận được thông báo rằng email đó không thể gửi được thì tình trạng này được gọi là email bị trả về. Tình trạng này giống như việc lá thư bị trả lại vào hộp thư do không thể gửi đến địa chỉ người nhận. Đừng lo lắng – tình trạng email bị trả về vẫn thường xảy ra. Sau khi biết cách đọc thông báo lỗi thư bị trả về, bạn có thể khắc phục sự cố.

Tại sao email của tôi bị trả về?

Các lý do phổ biến khiến email bị trả về bao gồm:

  • Địa chỉ email không hợp lệ hoặc không tồn tại: Nếu địa chỉ email không tồn tại hoặc được nhập không chính xác thì email sẽ bị trả về. Lỗi chính tả chính là một tác nhân phổ biến.
  • Hộp thư bị đầy: Nếu hộp thư của người nhận đã đầy thì email của bạn sẽ không gửi được tới hộp thư đến của họ. Tình trạng này có thể xảy ra nếu đã lâu rồi, người nhận không kiểm tra email hoặc bộ nhớ đã đến giới hạn.
  • Sự cố về ISP hoặc máy chủ: Đôi khi, email sẽ bị trả về nếu xảy ra sự cố với nhà cung cấp dịch vụ email (ISP) của người nhận hoặc máy chủ của họ.
  • Bộ lọc thư rác: Bộ lọc có thể giúp hộp thư đến không chứa những email không mong muốn nhưng đôi khi, tính năng này có thể nhận diện nhầm email chính thống là thư rác. Nếu email của bạn chứa các từ khóa, liên kết hoặc tệp đính kèm nhất định làm kích hoạt bộ lọc thư rác, thì email đó có thể bị trả về hộp thư đến.

Làm cách nào để biết được lỗi email bị trả về?

Khi không chắc chắn về lý do email bị trả về, bạn có thể xem thông báo lỗi trong thư trả về. Dù có vẻ hơi gây khó hiểu lúc đầu nhưng thông báo này sẽ cung cấp thông tin chi tiết cho bạn về lý do thư bị trả về.

Định dạng của email giải thích lý do trả về sẽ khác nhau tùy theo máy chủ email nhưng nếu tìm thấy mã lỗi cụ thể, thì bạn có thể tìm kiếm mã lỗi đó để xem hướng dẫn cách giải quyết. Ví dụ: Nếu cố gắng gửi thư đến một địa chỉ email không tồn tại thì bạn sẽ nhận được thư trả về có nội dung "550 5.4.1 Địa chỉ người nhận bị từ chối: Truy cập bị từ chối".

Ví dụ về mã lỗi 550 5.4.1. Địa chỉ người nhận bị từ chối khiến thư bị trả về khi gửi từ Email doanh nghiệp tới Microsoft 365
Ví dụ về mã lỗi 550 5.4.1. Địa chỉ người nhận bị từ chối khiến thư bị trả về khi gửi từ Gmail tới Microsoft 365
Ví dụ về mã lỗi 550 5.4.1. Địa chỉ người nhận bị từ chối khiến thư bị trả về khi gửi từ Microsoft 365 tới Microsoft 365

Bước có liên quan

Thông tin thêm

  • Để gửi và nhận thư, tài khoản email của bạn phải được thiết lập đúng.
  • Nếu bạn không thể gửi email nhưng không gặp lỗi trả lại, hãy đảm bảo bạn chưa vượt quá giới hạn email của mình.