Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi mật khẩu Microsoft 365

Cập nhật mật khẩu Microsoft 365 từ Bảng điều khiển Email & Office. Nếu bạn là chủ nhân của tài khoản GoDaddy, bạn cũng có thể quản lý mật khẩu cho người dùng, chẳng hạn như cài đặt lại mật khẩu cho nhân viên.

Video này là một phần của tuyển tập Hướng dẫn cách thiết lập email.

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển Email & Office (sử dụng tên người dùng và mật khẩu GoDaddy của bạn). Nếu quên mật khẩu của tài khoản GoDaddy, đây là cách cài đặt lại.
  2. Nếu bạn là chủ tài khoản, hãy vào mục Người dùng, chọn Quản lý bên cạnh người dùng.
  3. Trong Quản lý, chọn Mật khẩu.
  4. Nhập mật khẩu mới, sau đó nhập lại mật khẩu vào ô Xác nhận mật khẩu.
    Cửa sổ Thay đổi mật khẩu.
  5. Trong Email khôi phục, hãy nhập hoặc cập nhật địa chỉ email có thể sử dụng để cài đặt lại mật khẩu của người dùng này. (Nếu bạn quên mật khẩu này, sẽ có email đặt lại mật khẩu được gửi đến email khôi phục.)
  6. Chọn Thay đổi mật khẩu. Có thể mất đến 30 phút để cập nhật mật khẩu.

Thông tin thêm