Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Tìm cài đặt máy chủ Microsoft 365 của tôi

Cảnh báo: Microsoft 365 không còn hỗ trợ cài đặt POP và IMAP trong Outlook, Apple Mail, Gmail và hầu hết các ứng dụng email khác. Bạn không nên làm theo các bước trong bài viết này. Vui lòng sử dụng Outlook trên web để truy cập email hoặc cập nhật tài khoản của bạn thành cài đặt Exchange trong ứng dụng email. Nếu cố gắng thiết lập email trong ứng dụng khách không hỗ trợ cài đặt POP hoặc IMAP, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.
  1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
  2. Ở góc trên bên phải, chọn biểu tượng bánh răng của cài đặt Cài đặt.
  3. Chọn Thư, sau đó chọn Đồng bộ hóa email. Bạn sẽ thấy cài đặt POP, IMAP và SMTP cho Microsoft 365.
    chọn các cài đặt, rồi chọn dòng thư

Để thiết lập email với ứng dụng email hoặc trên thiết bị của bạn, hãy dùng số Cổng (cài đặt IMAP hoặc POP) cho thư đến và cài đặt SMTP cho thư đi.

Nếu bạn gặp vấn đề khi sử dụng cài đặt SMTP, Xác thực SMTP của tài khoản của bạn có thể đã tắt. Bạn sẽ cần bật Xác thực SMTP trước.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin