GoDaddy Trợ giúp

Điểm Khác Biệt Giữa POP Và IMAP Là Gì?

Cảnh báo: Chúng tôi không khuyến khích sử dụng cài đặt máy chủ POP hoặc IMAP. Kể từ tháng 10 năm 2022, các tài khoản Microsoft 365 được thiết lập dưới dạng POP và IMAP sẽ không thể kết nối với hộp thư tương ứng trong các ứng dụng khách email bằng phương thức xác thực Cơ bản. Xác thực cơ bản là một tiêu chuẩn ngành lỗi thời sẽ không được sử dụng nữa. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật tài khoản của mình để sử dụng cài đặt Exchange (nó có thể được liệt kê là Office 365 hoặc Microsoft 365, tùy thuộc vào ứng dụng khách email của bạn). Tìm hiểu thêm từ Microsoft.

POP là viết tắt của Giao thức bưu điện, và được thiết kế như một hình thức đơn giản để truy cập một máy chủ email từ xa. Phiên bản mới nhất là POP3 và được gần như tất cả các ứng dụng khách và máy chủ email hỗ trợ.

POP hoạt động bằng cách tải xuống email của bạn từ máy chủ thư của nhà cung cấp rồi đánh dấu chúng để xóa ở đó. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể đọc các email đó trong chương trình email đó và trên máy tính đó. Bạn sẽ không thể truy cập vào bất kỳ email nào trước đây bạn tải xuống từ thiết bị khác, bằng chương trình email khác hay qua webmail.

Bởi vì POP không đồng bộ hóa thư mục, email đã gửi chỉ khả dụng trong chương trình email mà thư được gửi. Email sẽ không hiển thị trên máy chủ hoặc các chương trình email khác được kết nối với hộp thư.

IMAP là viết tắt của Giao thức Truy cập Thư Internet,và được thiết kế đặc biệt để loại bỏ các giới hạn của POP.

IMAP cho phép bạn truy cập vào email của mình từ bất kỳ chương trình email nào, trên bất kỳ thiết bị nào và đăng nhập webmail bất kỳ lúc nào, cho đến khi bạn xóa chúng. Bạn sẽ luôn thấy những email đó, cho dù bạn truy cập vào máy chủ của nhà cung cấp bằng cách nào.

Vì email được lưu trữ trên máy chủ của nhà cung cấp chứ không phải trên thiết bị nên bạn có thể bị giới hạn dung lượng lưu trữ email khi sử dụng IMAP.

Thông tin thêm