GoDaddy Trợ giúp

Tăng giới hạn bộ nhớ WordPress

Trong khi làm việc trên trang, bạn có thể gặp sự cố yêu cầu tăng giới hạn bộ nhớ WordPress. Cách dễ nhất để thực hiện điều này là chỉnh sửa tập tin wp-config.php của bạn.

Cảnh báo: Bạn phải luôn sao lưu trang trước khi thay đổi tập tin wp-config.php.
 1. Truy cập tập tin WordPress của bạn.
 2. Định vị tập tin p-config.php trong danh mục hoặc thư mục gốc.
 3. Nhấp đúp vào tập tin p-config.php để mở nó.
 4. Chọn Sửa .
 5. Tìm dòng sau đây:
  /* That's all, stop editing! Happy publishing. */
 6. Ngay trên dòng ở bước năm, vui lòng thêm mã này:
  define('WP_MEMORY_LIMIT', '256M');
  Tập tin wp-config.php tăng giới hạn bộ nhớ WordPress
 7. Chọn Lưu.

Bạn đã tăng thành công giới hạn bộ nhớ WordPress.

Xem thêm thông tin