Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Tạo phiếu giảm giá trong WooCommerce

Bạn có thể dễ dàng thiết lập phiếu giảm giá để giảm giá cho khách hàng của mình. Làm theo các bước dưới đây để thêm phiếu giảm giá theo cách thủ công.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Từ menu bên trái, đi đến Tiếp thị và chọn Phiếu giảm giá .
 3. Chọn Thêm phiếu giảm giá .
 4. Nhập mã phiếu giảm giá bạn chọn hoặc chọn Tạo mã phiếu giảm giá để tự động tạo mã phiếu giảm giá.
 5. (Tùy chọn) Nhập mô tả sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển quản trị WordPress.
 6. Chọn một loại giảm giá .
 7. Nhập số lượng Phiếu giảm giá .
 8. Nếu phiếu giảm giá của bạn là để giao hàng miễn phí, hãy chọn hộp Cho phép giao hàng miễn phí .
 9. (Tùy chọn) Nếu muốn, hãy đặt ngày hết hạn của Phiếu giảm giá .
 10. Chọn Xuất bản để lưu các thay đổi của bạn.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin

 • Để biết thêm chi tiết về cài đặt phiếu giảm giá, bao gồm phần giải thích về các loại giảm giá, hãy xem tài liệu WooCommerce .