Websites + Marketing Trợ giúp

Tạo tiện ích bổ sung cho một sản phẩm

Create a product add-on to offer customers more choices. Add-ons are the personalized details or extra items you add to a product you're selling. For example, a customer may want to add engraving as part of their service or gift wrap as an additional purchase.

 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, mở rộng mục Cửa hàng, rồi chọn Sản phẩm.
 4. Choose Featured.
 5. Chọn tên sản phẩm bạn muốn cập nhật hoặc thêm sản phẩm mới.
 6. Chọn tab Kho hàng & Tùy chọn. Trong Tiện ích bổ sung, chọn Tạo tiện ích bổ sung.
 7. Nhập tên tiện ích bổ sung, chẳng hạn như "chạm khắc" hoặc "gói quà".
 8. Trong Loại, chọn Người mua chọn trong danh sách để cung cấp các tùy chọn dịch vụ của riêng bạn.
  • Add options for the service under Choice. To add more choices, select Create add-on choice. For example, if you're adding a gift wrapping service, one choice could be "Red Paper" and the second could be "Metallic Paper."
   create add-on choice for a list
 9. Or, under Type, select Buyer enters custom text if you want customers to enter their own choice, such as words for engraving.
  • Trong hộp Hướng dẫn dành cho khách hàng, thêm hướng dẫn cho khách hàng của bạn.
  • For Character limit, set the maximum length of customers' messages.
   create custom add-on choice
 10. Bạn có thể tùy chỉnh tùy chọn theo các cách khác, trong đó có:
  • Chọn hộp Bắt buộc đối với người mua nếu bạn yêu cầu khách hàng chọn dịch vụ.
  • Thêm Thanh toán để nếu khách hàng chọn thêm dịch vụ, giá cuối cùng của sản phẩm sẽ bao gồm khoản tăng thêm.
 11. Select Done. The service option is added to the Add-ons list.
  product add-ons list

Lưu ý: Nếu bạn muốn thay đổi thứ tự tiện ích bổ sung, chọn các dòng ở bên trái tiện ích bổ sung và kéo để sắp xếp theo thứ tự bạn muốn. Để chỉnh sửa tiện ích bổ sung, chọn nút bút chì Nút dấu cộng. Hoặc nếu bạn muốn xóa tùy chọn, hãy chọn nút thùng rác Nút thùng rác.

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin