GoDaddy Trợ giúp

Thay đổi màu nền cho trang WordPress của tôi

Lưu ý: Nếu có giao diện cao cấp của WordPress, hãy xem tài liệu về giao diện đó để biết cách thay đổi màu nền, vì cách làm sau đây có thể không thực hiện được.

Bạn có thể thay đổi màu nền cho trang từ bảng điều khiển WordPress. Để chỉ định màu nền, hãy dùng mã màu theo hệ thập lục phân và thực hiện theo các bước bên dưới.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Trong menu bên trái, chọn Giao diện và chọn Tùy chỉnh.

  Lưu ý: Nếu bạn thấy phần Trình soạn thảo thay vì phần Tùy chỉnh sau khi chọn Giao diện, hãy xem bài viết này để biết cách thay đổi màu sắc của chủ đề trong Trình soạn thảo trang mới.

 3. Chọn CSS bổ sung.
 4. Cuộn xuống rồi nhập mã này vào để thay đổi màu nền:

      .site {
        background-color: #XXXXXX;
      }

  trong đó, XXXXXX là mã màu theo hệ thập lục phân mà bạn muốn sử dụng.

  Phần CSS bổ sung trong công cụ tùy chỉnh WordPress
 5. Chọn Đăng tải.

Xem thêm thông tin