GoDaddy Trợ giúp

Thêm CAPTCHA vào trang WordPress của tôi

Bình luận rác của bot có thể tạo ra trải nghiệm tiêu cực, ảnh hưởng đến hiệu quả SEO, làm chậm trang của bạn hoặc thậm chí gây ra rủi ro bảo mật. Để phân biệt bình luận của con người với bình luận rác của bot, bạn có thể cài đặt trình cắm của bên thứ ba để thêm CAPTCHA vào trang bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới.

  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Trong menu bên trái, chọn Trình cắm, sau đó chọn Thêm mới.
  3. Trong ô Tìm kiếm trình cắm, nhập CAPTCHA.
  4. Chọn Chi tiết thêm bên cạnh tên trình cắm để tìm hiểu thêm về trình cắm đó. Lặp lại cho đến khi bạn tìm thấy trình cắm mà bạn muốn sử dụng. Bạn nên chọn trình cắm được cập nhật thường xuyên, có nhiều đánh giá và xếp hạng cao.
  5. Sau khi chọn trình cắm CAPTCHA, hãy cài đặt và kích hoạt trình cắm đó.
  6. Làm theo hướng dẫn của nhà phát triển trình cắm để hoàn tất quá trình thiết lập.

Xem thêm thông tin