Đầu tư vào tên miền

Đầu tư vào miền dễ hơn bạn tưởng.

Với hơn Hơn 21 triệu khách hàng và Hơn 84 triệu miền, chuyên gia của chúng tôi, với tư cách là nhà đăng ký miền lớn nhất thế giới, sẽ mang đến lợi thế cho bạn.

Việc mua và bán khoản đầu tư vào miền.

Nếu bạn có miền chưa sử dụng – có thể là dự án chưa triển khai hoặc bạn đăng ký tên miền nào đó theo cảm hứng vì lúc đó thấy tên hay – thì những miền này có thể mang về cho bạn số tiền lớn. Số tiền lớn. Đầu tư vào tên miền (còn gọi là domaining) giống như hoạt động đầu tư thông thường – mua giá thấp và bán giá cao – nhưng thay vì mua bán cổ phiếu hay quỹ tương hỗ, thì ở đây là mua/bán miền (bạn có thể mua miền với giá chỉ từ 0,99 $/năm). Đây có thể là một nguồn doanh thu phụ lý tưởng, và một số nhà kinh doanh dày dặn kinh nghiệm thậm chí có thể kiếm sống bằng việc đầu tư vào tên miền. Đầu tư vào tên miền rất đơn giản và Domain Academy có thể giúp bạn học cách mua, bán, đầu tư vào tên miền như một chuyên gia.

Chúng ta đang nói về bao nhiêu tiền?

Việc đầu tư vào miền có thể rất đáng thời gian bỏ ra — hãy xem qua GoDaddy Đấu giá. Bạn sẽ thấy một số miền kiếm được số tiền rất lớn. Trên thực tế, qua nhiều năm, đã có một số giao dịch bán với số tiền lớn:

  • laba.com — 99.000,00 $ <