Websites + Marketing Trợ giúp

Thêm hoặc thay thế ảnh

Những bức ảnh tuyệt vời thu hút khách truy cập khám phá trang của bạn và bạn có quyền truy cập vào một thư viện khổng lồ gồm các hình ảnh miễn phí bản quyền, có thể tìm kiếm theo từ khóa. Ngoài ra, hãy tải lên ảnh của riêng bạn ở dạng tập tin .png hoặc .jpeg/.jpg. Các tập tin gif và gif động sẽ không dùng được. Tập tin có thể lớn đến 30 MB, nhưng tập tin nhỏ hơn sẽ tải về trang của bạn nhanh hơn.

Lưu ý: Để thêm hoặc thay đổi ảnh sản phẩm trong Cửa hàng trực tuyến Websites + Marketing, hãy thêm hoặc sửa đổi một sản phẩm.

 1. Truy cập trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Cuộn đến Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn để mở trang của bạn.
 3. Vui lòng chọn Chỉnh sửa website hoặc Chỉnh sửa trang để mở trình dựng website của bạn.
 4. Để thêm một ảnh mới, trước tiên bạn cần phải thêm một phần trong đó sử dụng ảnh, như phần Nội dung, phần Ảnh, phần Trích dẫn, v.v... Phần mới của bạn sẽ bắt đầu với ảnh chụp sẵn dựa trên hạng mục kinh doanh trên trang.
 5. Chọn ảnh đó để thay thế ảnh hiện có. Ở ngăn bên phải, chọn Thay đổi ảnh.
 6. Lưu ý: Để thay đổi ảnh trên đầu trang (phần đầu tiên trên trang chủ), chọn đầu trang sau đó chọn Ảnh bìa truyền thông.
  Chọn phần đầu trang, sau đó chọn Ảnh bìa truyền thông

 7. Chọn trong số các hình ảnh được thêm gần đây, hình ảnh chụp sẵn miễn phí bản quyền, bộ sưu tập, hình ảnh trên mạng xã hội, v.v. Sau khi bạn đã chọn hình ảnh của mình, hãy chọn Chèn.
  • Sử dụng ô tìm kiếm ở góc trên bên phải để tìm ảnh của bạn. Ô này sẽ tìm kiếm ảnh theo từ khóa trong cả ảnh bạn đã tải lên và hàng ngàn ảnh chụp sẵn.
  • Để thêm ảnh riêng, kéo và thả vào khu vực đó hoặc sử dụng Duyệt.
  • Cuộn xuống để xem thêm nhiều tùy chọn, như ảnh từ tài khoản mạng xã hội hay thư viện truyền thông của bạn.
 8. Sửa ảnh, nếu muốn. Nhớ thêm một Mô tả ảnh để giúp dễ dàng tiếp cận và quảng bá trên công cụ tìm kiếm.
 9. Khi bạn chỉnh sửa xong, chọn Hoàn thành.
 10. Hãy nhớ đăng tải trang khi bạn hoàn tất.

Thông tin thêm