WordPress được quản lý Trợ giúp

Thêm một trang

Gói Managed WordPresscủa bạn bao gồm một số website nhất định. Sau đây là cách thêm trang để bắt đầu.

  1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
  2. Trong phần Managed WordPress , vui lòng chọn Quản lý tất cả.
  3. Ở góc trên cùng bên phải, chọn nút Tạo trang WP.
  4. Bạn muốn bắt đầu xây dựng website WordPress của mình thế nào? Chọn từ:
    • Tôi muốn bắt đầu xây dựng website hoàn toàn mới
    • Tôi muốn di chuyển một trang WordPress hiện có
  5. Vui lòng làm theo các bước trong trình hướng dẫn để hoàn tất việc thêm trang của bạn.

Các bước liên quan

Thông tin thêm