Quản lý tài khoản Trợ giúp

Tìm mã PIN hỗ trợ của tôi

Mã PIN hỗ trợ xác định bạn là chủ sở hữu của tài khoản. Nếu bạn gọi điện cho Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy, chúng tôi sẽ xác nhận mã PIN sau khi bạn đăng nhập.

  1. Truy cập vào GoDaddy của bạn trang Đăng nhập & mã PIN của GoDaddy. Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Lưu ý: Nếu bạn không thể đăng nhập, hãy xem một số mẹo khắc phục sự cố để giúp bạn trở lại đúng hướng.

  3. Mã PIN hiện tại của bạn ở trong phần Mã PIN hỗ trợ.

Các bước liên quan