GoDaddy Trợ giúp

Tìm và sửa lỗi lạm dụng thư rác trên máy chủ của bạn

Nếu bạn nghi ngờ tin tặc đã lạm dụng máy chủ của bạn để gửi email mà bạn không biết, chúng tôi có các công cụ để giúp bạn dọn dẹp máy chủ và giúp ngăn chặn sự cố tương tự xảy ra lần nữa.

Các công cụ bạn có thể sử dụng phụ thuộc vào hệ điều hành, bảng điều khiển và MTA (Mail Transfer Agent) của bạn. Nếu chúng tôi không có công cụ cho cấu hình máy chủ của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên tìm kiếm các tài nguyên khác.

Lưu ý: Đối với tất cả các máy chủ , chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo đóng các rơ le.

Linux và cPanel

cPanel có những thông tin sau để giúp bạn tìm ra sự cố trên máy chủ của mình:

  • Báo cáo Thống kê thư đã gửi cung cấp tổng quan chung về người dùng và miền đã gửi thư trong một khoảng thời gian cụ thể và rất hữu ích để cô lập các trang đang gửi thư có khả năng bị tấn công.
  • Các báo cáo của trình chuyển tiếp cho thấy tài khoản nào đã gửi nhiều thư nhất, từ đó cho bạn thấy tài khoản email nào chịu trách nhiệm gửi thư rác.
  • Tóm tắt Thống kê Thư hiển thị một bản tóm tắt của tất cả các số liệu thống kê về thư, điều này có thể cho bạn ý tưởng về nguồn gốc của thư rác trên máy chủ của bạn.

Đối với những người sử dụng Exim, hãy xemTìm người gửi SPAM bằng cách sử dụng Exim với SSH .

Linux và Plesk (Qmail và Postfix)

Tùy thuộc vào MTA bạn sử dụng, hãy xem tài liệu Plesk này để tìm các miền đang chạy tập lệnh thư rác trên máy chủ của bạn:

Windows và Plesk (MailEnable)

MailEnable có các tài liệu sau: Cách xóa hàng đợi nếu kẻ gửi thư rác lạm dụng máy chủ .