GoDaddy Trợ giúp

Tôi có cần nhiều địa chỉ IP chuyên dụng cho VPS của mình không?

Xin trả lời ngay là không. Một địa chỉ IP chuyên dụng cho VPS có thể hỗ trợ:

  • Nhiều chứng nhận SSL. Máy chủ của bạn hỗ trợ Server Name Indication (SNI), có nghĩa là không cần địa chỉ IP chuyên dụng cho mỗi chứng nhận SSL trên máy chủ.
  • Tối ưu hóa cho công cụ tìm kiếm (SEO). Việc chỉ có một địa chỉ IP không ảnh hưởng đến SEO cho bất kỳ website nào trên máy chủ của bạn. Bạn chỉ cần đảm bảo mỗi trang có thư mục riêng trên máy chủ.
  • Xem trước trang. Khách hàng của bạn có thể xem trước website bằng cùng một địa chỉ IP miễn là bạn đã cấu hình đúng cPanel hoặc Plesk.

Xem thêm thông tin