Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Truy cập cPanel trong Dịch vụ lưu trữ Linux của tôi

Đăng nhập vào cPanel để cập nhật cài đặt dịch vụ lưu trữ, tạo địa chỉ email, cài đặt chứng nhận SSL và hơn thế nữa!

 1. Truy cập GoDaddy của bạn trang sản phẩm .
 2. Chọn Lưu trữ web , rồi chọn Quản lý cho Dịch vụ lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng.
  linux-quản lý
 3. Ở trên cùng bên phải, chọn Quản trị cPanel
  cpanel-admin .
 1. Trong trình duyệt, truy cậphttps://[your tên miền] / cpanel (ví dụ:https://coolexample.com/cpanel ).
 2. Nhập tên người dùng và mật khẩu cPanel của bạn, rồi chọn Đăng nhập .

  Các bước liên quan

  • cPanel có kênh YouTube riêng bao gồm các video đào tạo.
  • Bạn có thể truy cập tài liệu của cPanel để biết thêm thông tin về cách sử dụng các tính năng của chúng.

  Xem thêm thông tin