GoDaddy Trợ giúp

Webmail là gì?

Webmail là cách thức gửi và nhận email từ trình duyệt web thay vì từ chương trình email. Nếu bạn thường xuyên di chuyển, webmail cung cấp cho bạn sự linh hoạt để truy cập email của mình từ mọi thiết bị.


Khi bạn gửi hoặc nhận email, email được lưu trữ trong máy chủ của webmail, dịch vụ internet hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ - như Gmail, Comcast hoặc GoDaddy. Khi dùng webmail, bạn sẽ truy cập vào email thông qua máy chủ của nhà cung cấp. Bạn có thể gửi và nhận thư từ bất kỳ thiết bị nào nếu bạn kết nối với internet. Bạn chỉ cần đăng nhập vào trang được liên kết với tài khoản email của bạn.

Khi bạn sử dụng webmail, email của bạn luôn ở trên máy chủ của nhà cung cấp. Nếu bạn không có kết nối internet hoặc máy chủ của nhà cung cấp không hoạt động, bạn không thể sử dụng webmail. Ngược lại, với chương trình email như Outlook, email của bạn được lưu trữ trên máy tính hoặc máy chủ cục bộ. Việc này cho phép bạn xem email bất cứ khi nào bạn muốn, ngay cả ở chế độ ngoại tuyến.

Truy cập Webmail:

Xem thêm thông tin