WordPress được quản lý Trợ giúp

Xóa sạch bộ nhớ đệm của bạn

Gói Managed WordPress của bạn có các tính năng lưu đệm, bao gồm một mạng phân phối nội dung (CDN) và lưu đệm đối tượng để cải thiện thời gian tải. Bạn có thể phải xóa sạch bộ nhớ đệm nếu gần đây bạn:

 • thực hiện các thay đổi cho trang của mình nhưng bạn không thấy các thay đổi này trên internet
 • di chuyển thủ công trang của bạn thay vì sử dụng công cụ di chuyển cài sẵn
 • thực hiện các thay đổi thủ công cho cơ sở dữ liệu của bạn hoặc các tập tin trang WordPress ngoài tầm kiểm soát của quản trị viên, ví dụ: qua ứng dụng FTP hoặc qua phpMyAdmin

Có hai cách để xóa sạch bộ nhớ đệm trên gói Managed WordPress. Chọn một cách thích hợp với tình huống.

Trên Bảng điều khiển WordPress

Nếu bạn có thể truy cập Bảng điều khiển WordPress, hãy làm theo các bước sau để xóa sạch bộ nhớ đệm.

 1. Đăng nhập vào WordPress.
 2. Chọn Liên kết nhanh GoDaddy rồi chọn Xóa sạch bộ nhớ đệm ở trên đầu Bảng điều khiển WordPress.
  chọn Liên kết nhanh GoDaddy rồi chọn Xóa sạch bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm của bạn đã được xóa sạch!

Lưu ý: Nếu bạn không thấy Xóa sạch bộ nhớ đệm trong Bảng điều khiển WordPress, trình cắm mà nút này sử dụng có thể đã bị xóa. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Trên Bảng điều khiển dịch vụ lưu trữ GoDaddy

Nếu bạn không thể truy cập Bảng điều khiển WordPress, hãy làm theo các bước sau để xóa sạch bộ nhớ đệm.

 1. Truy cập vào trang sản phẩm GoDaddy.
 2. Trên trang Sản phẩm của tôi, bên cạnh Managed WordPress, hãy chọn Quản lý tất cả.
 3. Từ website bạn muốn xóa sạch bộ nhớ đệm, hãy chọn Cài đặt từ biểu tượng menu menu.

  chọn cài đặt
 4. Trên trang Cài đặt, trong phần Công cụ, hãy chọn Xóa sạch ngay bên cạnh Xóa sạch bộ nhớ đệm.
  chọn xóa sạch bộ nhớ đệm

Bộ nhớ đệm của bạn đã được xóa sạch!

Thêm thông tin