Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Xuất hoặc sao lưu danh bạ, lịch, email và tác vụ

Tạo một tập tin sao lưu Outlook để lưu và xuất email, danh bạ, thông tin lịch và tác vụ. Sau đó, bạn có thể nhập bản sao lưu của mình vào dịch vụ email, gói email hoặc phiên bản Outlook mới. Nội dung xuất sẽ không chứa siêu dữ liệu như các thuộc tính thư mục (chế độ xem, quyền và cài đặt Tự động lưu trữ), quy tắc thư và danh sách người gửi bị chặn. Microsoft không còn hỗ trợ các phiên bản Outlook trước phiên bản 2016.

Yêu cầu: Để đảm bảo toàn bộ hộp thư của bạn được xuất, hãy sử dụng chế độ Trao đổi bộ nhớ đệmcài đặt để lưu tất cả thư của bạn.
Lưu ý: Chúng tôi không hỗ trợ thao tác thủ công để sao lưu hoặc nhập Tập tin dữ liệu Outlook (.pst, .ost và .olm).

Chọn phiên bản Outlook của bạn để xem các bước của nó. Không chắc phiên bản bạn có là gì? Tìm phiên bản trong Outlook.

Outlook cho Windows

Lưu ý: Các hướng dẫn sau đây chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy không thể giúp bạn nhập dữ liệu.
 1. Mở Outlook.
 2. Ở góc trên bên trái, chọn Tập tin.
 3. Chọn Mở & xuất, sau đó chọn Nhập/Xuất.
 4. Chọn Xuất sang tập tin, sau đó chọn Tiếp theo.
 5. Chọn Tập tin dữ liệu Outlook (.pst), sau đó chọn Tiếp theo.
 6. Để xuất toàn bộ hộp thư, chọn tên của tài khoản email và sang bước tiếp theo. Để chỉ xuất lịch, danh bạ hoặc tác vụ, hãy chọn thư mục bạn muốn xuất. Bạn có thể xuất mỗi loại một lần, như vậy bạn sẽ cần thực hiện lại các bước này để xuất lần lượt danh bạ, lịch và tác vụ.
 7. Hãy đảm bảo bạn có chọn hộp kiểm Bao gồm cả thư mục con, rồi chọn Tiếp theo.
 8. Chọn Duyệt để chọn nơi lưu Tập tin dữ liệu Outlook (.pst). Nhập tên tập tin, sau đó chọn OK.
 9. Nếu bạn đang xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) hiện có thì trong Tùy chọn, hãy nêu rõ việc cần làm khi xuất mục đã có trong tập tin.
 10. Bạn hãy chọn Hoàn tất.
 11. Quá trình xuất bắt đầu ngay lập tức, trừ 1 trong các trường hợp sau:
  • Nếu đang tạo Tập tin dữ liệu Outlook (.pst), bạn có lựa chọn dùng mật khẩu để bảo vệ tập tin. Khi hộp thoại Tạo tập tin dữ liệu Outlook xuất hiện, nhập mật khẩu vào ô Mật khẩuXác minh mật khẩu, rồi chọn OK. Trong hộp thoại Mật khẩu tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu rồi chọn OK.
  • Nếu bạn đang xuất sang một Tập tin dữ liệu Outlook (.pst) đã có sẵn được bảo vệ bằng mật khẩu, trong hộp thoại Mật khẩu Tập tin dữ liệu Outlook, nhập mật khẩu, và chọn OK.

Về đầu trang

Outlook cho Mac

Lưu ý: Các hướng dẫn sau đây chỉ mang tính chất tham khảo. Nhân viên hỗ trợ của GoDaddy không thể giúp bạn nhập dữ liệu.
 1. Mở Outlook.
 2. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Outlook mới, hãy chuyển lại về phiên bản Outlook cũ. Chọn Outlook, sau đó chọn Outlook mới. Bạn có thể phải xác nhận rằng bạn muốn chuyển lại.
  Menu Outlook mới
 3. Chọn Tập tin, sau đó chọn Xuất. Cửa sổ Xuất sang tập tin lưu trữ (.olm) sẽ mở ra.
  • Nếu bạn không thấy nút Xuất, hãy tìm trên menu Công cụ.
 4. Chọn nội dung bạn muốn xuất. Theo mặc định, nếu bạn chọn Các loại mục này thì tất cả các mục sẽ được chọn.
 5. Chọn Tiếp tục. Tính năng Finder trên máy Mac sẽ mở ra.
 6. Chọn vị trí lưu tập tin trên máy tính, đặt tên cho tập tin, sau đó chọn Lưu. Các mục sẽ được xuất.
 7. Bạn hãy chọn Hoàn tất.

Bạn cũng có thể xuất từng mục thành từng tập tin để làm bản sao lưu hoặc để dùng trong các ứng dụng khác.

 1. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Outlook mới, hãy chuyển lại về phiên bản Outlook cũ. Chọn Outlook, sau đó chọn Outlook mới. Bạn có thể phải xác nhận rằng bạn muốn chuyển lại.
 2. Trong danh sách mục, chọn mục bạn muốn xuất.
  • Để chọn nhiều mục, vừa nhấn và giữ Command vừa chọn các mục.
   MụcLoại tập tin
   Email.eml
   Danh bạ.vcf (vCard)
   Sự kiện và nhiệm vụ trên lịch.ics
   Ghi chú.html
 3. Kéo lựa chọn ra màn hình nền hoặc vào thư mục trong Finder.

Về đầu trang

Outlook trên web (chỉ dành cho danh bạ)

 1. Đăng nhập vào Outlook trên web. Sử dụng địa chỉ email và mật khẩu Microsoft 365 của bạn (tên người dùng và mật khẩu GoDaddy sẽ không dùng được ở đây).
 2. Ở ngoài cùng bên trái của trang, chọn Danh bạ Danh bạ.
 3. Chọn Quản lý danh bạ, sau đó chọn Xuất danh bạ.
 4. Xác định bạn muốn xuất tất cả các liên hệ hoặc chỉ những liên hệ từ một mục cụ thể, rồi sau đó chọn Xuất.

Các liên hệ của bạn sẽ được lưu dưới dạnh tập tin .csv mà bạn có thể nhập vào các ứng dụng email khác (như Gmail) hoặc những phiên bản Outlook khác.

Về đầu trang

Bước có liên quan

 • Bây giờ khi dữ liệu Outlook của bạn đã được xuất vào một tập tin sao lưu, bạn có thể nhập nó vào Outlook.

Xem thêm thông tin