.fund là gì?

Miền này cung cấp các địa chỉ web hạng AAA tới các nhà tư vấn tài chính và quản lý danh mục đầu tư, những người quản lý các quỹ đầu tư vốn tư nhân, quỹ tương hỗ, quỹ đầu cơ, quỹ đầu tư bất động sản và các loại quỹ đầu tư khác. Đây cũng là một tài sản đối với các tổ chức gây quỹ cho các trường học và tổ chức nghệ thuật.

Tên miền hoàn hảo của bạn đang chờ đợi.

Với hàng trăm phần mở rộng miền mới sắp có trên web, việc tìm một địa chỉ phù hợp với doanh nghiệp của bạn trở lên dễ dàng hơn bao giờ hết. .fund là lựa chọn của những nhà quản lý tiền.
Các tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và chính sách pháp lý đối với sản phẩm.
Logo và nhãn của bên thứ ba là nhãn hiệu đã đăng ký của các chủ sở hữu tương ứng. Mọi quyền được bảo lưu.