none

Caroline Donahue
Cựu giám đốc tiếp thị và bán hàng tại Intuit

Quay lại

Caroline mang đến kinh nghiệm hoạt động sâu rộng trong ngành bán hàng và tiếp thị quốc tế và hơn 30 năm trong ngành công nghệ cao. Chuyên môn của cô bao gồm thương hiệu, tiếp thị kỹ thuật số, thu hút khách hàng, mở rộng toàn cầu, phân phối đa kênh và quản lý bán hàng – tập trung vào doanh nghiệp vừa và nhỏ. Caroline trước đây giữ vị trí Phó chủ tịch điều hành, Giám đốc tiếp thị và bán hàng, cũng như Phó chủ tịch bán hàng và Giám đốc bán hàng và tiếp thị tại Intuit. Cô cũng giữ các vai trò tiếp thị, quản lý kênh và bán hàng tại Apple Inc., NeXT Computer và Knowledge Adventure. Cô tham gia nhiều ban điều hành, bao gồm Experian PLC, một công ty dịch vụ thông tin và dữ liệu toàn cầu có trụ sở tại London, Emerge America, một tổ chức phi lợi nhuận chính trị tập trung vào tuyển dụng và đào tạo phụ nữ để ứng cử và Bảo tàng lịch sử máy tính, tổ chức đầu tiên tập trung vào ngành công nghệ quá khứ và hiện tại của ngành công nghệ cao. Ngoài ra, cô còn ở nằm trong Ban điều hành của Northwestern C100, một nhóm cố vấn và kết nối chuyên nghiệp của phụ nữ, và là cố vấn cho She-Can, một tổ chức phi lợi nhuận giúp phụ nữ từ Rwanda và Campuchia thành công ở các trường đại học Hoa Kỳ và ngoài cuộc sống. Caroline có Bằng cử nhân bằng tiếng Anh từ Đại học Tây Bắc và sinh sống tại Vùng Vịnh và Thành phố New York.