photo-board-directors-herald-chen

Herald Chen
Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính, AppLovin Corporation

Quay lại

Herald Chen là Chủ tịch kiêm Giám đốc tài chính tại AppLovin Corporation.

Ban đầu, Herald làm việc cho KKR từ năm 1995 tới năm 1997 và quay trở lại công ty vào năm 2007. Ông đã trực tiếp tham gia các hoạt động đầu tư của KKR vào Visma, Kodak, Sun Microsystems và Kindercare Learning Centers.

Trước khi gia nhập KKR, Herald từng là Tổng giám đốc tại Fox Paine & Company, Giám đốc điều hành của ACMI Corporation, Giám đốc tài chính và Nhà đồng sáng lập của Jamcracker, Inc. Ông cũng từng làm việc cho Goldman, Sachs & Co.

Herald sở hữu bằng Cử nhân và Cử nhân kỹ thuật tại Đại học Pennsylvania, bằng Thạc sĩ kinh doanh của Cao học kinh doanh thuộc Đại học Stanford. Ông là thành viên hội đồng quản trị của Visma.