Leah-Sweet-04-07-190284-web

Leah Sweet
Phó Chủ tịch cấp cao, PayPal

Quay lại

Leah Sweet là Phó chủ tịch cấp cao tại PayPal, đảm trách bộ phận Thiết kế, phân phối và hoạt động toàn cầu, đồng thời là Giám đốc nhân sự cho Giám đốc điều hành tại PayPal. Bà thúc đẩy việc thực hiện chiến lược sản phẩm bằng cách khuyến khích sự cộng tác trong toàn doanh nghiệp với các trách nhiệm gồm Hoạch định & phân phối sản phẩm doanh nghiệp của PayPal, Trải nghiệm người dùng & thiết kế, Chiến lược nội dung & tính sẵn sàng ra mắt thế giới của sản phẩm, Quản lý rủi ro sản phẩm và Hoạt động kinh doanh.

Kể từ khi gia nhập PayPal vào năm 2012, bà đã đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi đội ngũ và quy trình phân phối sản phẩm của PayPal sang hướng tập trung vào khách hàng, giúp tăng trưởng vững chắc về EPS và doanh thu hai con số. Với tư cách là thành viên Nhóm lãnh đạo cấp cao của PayPal, bà tập trung vào việc thúc đẩy phân phối sản phẩm hỗ trợ các số liệu về hoạt động và tài chính của công ty.

Trước khi đến với PayPal, bà Sweet đã làm việc tại CA Technologies trong vai trò lãnh đạo tổ chức Customer Success phụ trách 100 khách hàng hàng đầu của tập đoàn. Bà cũng từng là Phó Giám đốc thông tin Bang Arizona và làm việc 11 năm tại American Express ở các vai trò khác nhau liên quan tới sản phẩm, công nghệ, nền tảng và bảo mật.

Bà Sweet là thành viên hội đồng quản trị của Ủy ban công nghệ Arizona. Bà có bằng kỹ sư công nghiệp tại Đại học Bang Iowa. Bà sống tại Arizona cùng chồng và gia đình, đồng thời là một học giả suốt đời của khoa học, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật cũng như vô cùng đam mê thể thao.