none

Ryan Roslansky
Giám đốc điều hành tại LinkedIn

Quay lại

Ryan là Giám đốc điều hành tại LinkedIn, giám sát tất cả các nhóm chịu trách nhiệm xây dựng và tạo ra thế hệ sản phẩm và trải nghiệm tiếp theo của LinkedIn. Trong vai trò này, ông chịu trách nhiệm thiết lập chiến lược sản phẩm của công ty và giám sát việc phát triển sản phẩm, trải nghiệm người dùng, phát triển kinh doanh và hoạt động của khách hàng.

Kể từ khi gia nhập LinkedIn vào tháng 5 năm 2009, Ryan đã giữ vai trò lãnh đạo trong tổ chức Nghiên cứu và phát triển, hỗ trợ ra mắt những trải nghiệm mới mang tính đột phá dành cho người tiêu dùng và khách hàng, bao gồm cả việc đơn giản hóa gần đây về thiết kế mới cho máy tính để bàn và ứng dụng di động hàng đầu của LinkedIn, ra mắt LinkedIn Learning, cũng như chương trình Influencer và nền tảng nội dung. Ông cũng nắm giữ các vai trò quan trọng trong các hoạt động mua lại chính của công ty, bao gồm cả Lynda.com, SlideShare và Pulse.

Trước khi tham gia LinkedIn, Ryan là phó chủ tịch cấp cao phụ trách Sản phẩm tại Glam Media và nắm giữ các vị trí quản lý sản phẩm và quản lý chung khác nhau tại Yahoo!, bao gồm cả vai trò đi đầu trong việc mua lại Overture vào năm 2003.