sigal-zarmi

Sigal Zarmi
Cố vấn cấp cao, Tập đoàn Tư vấn Boston và Thành viên ban lãnh đạo của ADT Inc. và Hashicorp Inc.

Quay lại

Bà Zarmi đã có hơn 35 năm kinh nghiệm về chuyển đổi kỹ thuật số trên quy mô lớn, hoạt động công nghệ, lập kế hoạch chiến lược, lãnh đạo và phát triển nhân tài. Bà hiện là Cố vấn cấp cao tại Tập đoàn Tư vấn Boston, một công ty tư vấn về quản lý toàn cầu và là Thành viên ban lãnh đạo tại ADT và Hashicorp. Trước đó, bà từng là Giám đốc thông tin quốc tế và Trưởng bộ phận Chuyển đổi toàn cầu của Morgan Stanly. Trước khi làm việc cho Morgan Stanly, bà Zarmi là Phó chủ tịch – Giám đốc thông tin phụ trách toàn cầu và khu vực Hoa Kỳ của PwC. Trước đó, bà cũng là Giám đốc thông tin của GE Capital Americas và nắm giữ nhiều vị trí lãnh đạo điều hành công nghệ và hoạt động trong 18 năm. Bà Zarmi sở hữu bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) của Đại học Columbia ở thành phố New York và bằng Cử nhân khoa học (B.S) về Kỹ thuật của Technion – Viện Công nghệ Israel tại Haifa, Israel.