srinivas-tallapragada

Srinivas Tallapragada
Chủ tịch và Giám đốc kỹ thuật của Salesforce

Quay lại

Srini giữ vai trò Chủ tịch và Giám đốc kỹ thuật của Salesforce. Srini lãnh đạo nhóm kỹ thuật toàn cầu, chịu trách nhiệm xây dựng, bảo mật và triển khai Salesforce Customer360 và Hyperforce theo thời gian thực – hình thức mô phỏng lại kiến trúc nền tảng của Công ty nhằm hỗ trợ khách hàng triển khai an toàn các ứng dụng và dịch vụ của Salesforce từ mọi nơi. Trước khi được bổ nhiệm vai trò hiện tại vào năm 2019, Srini đã là Chủ tịch, Phó chủ tịch và Phó chủ tịch cấp cao về Kỹ thuật ở Salesforce. Với vai trò lãnh đạo bộ phận kỹ thuật cho Salesforce trong hơn 10 năm, Srini chịu trách nhiệm triển khai vô số cải tiến về sản phẩm và nền tảng hữu cơ, cũng như tích hợp và mở rộng quy mô của nhiều hoạt động mua lại. Trước khi tham gia Salesforce vào năm 2012, Srini nắm giữ các vai trò tại Oracle và SAP, dẫn dắt quá trình phát triển các ứng dụng phần mềm cốt lõi dành cho doanh nghiệp. Srini cũng là giám đốc độc lập trong ban lãnh đạo của Avalara từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, khi Avalara trở thành một công ty tư nhân. Srini sở hữu Bằng sau đại học về Quản lý (PGDM) từ Trường Quản lý Xavier (XLRI) tại Jamshedpur, Ấn Độ và bằng BTech về Khoa học máy tính từ Viện Công nghệ Quốc gia (NIT) tại Warangal, Ấn Độ.