Auguste-Goldman

Auguste Goldman
Chủ tịch về Chăm sóc và Dịch vụ

Quay lại

Là chủ tịch nhóm Chăm sóc khách hàng của GoDaddy, Auguste dẫn dắt một lực lược hùng hậu gồm 7.000 người hướng dẫn giàu kinh nghiệm, những người ủng hộ không ngừng cho sự thành công của khách hàng cũng như hành trình của họ, từ ý tưởng đầu tiên đến thành công trực tuyến. Đội ngũ Chăm sóc của GoDaddy trải khắp toàn cầu. Chúng tôi phản hồi ý kiến của khách hàng bằng chính ngôn ngữ của họ, cung cấp dịch vụ Chăm sóc bằng kiến thức và niềm đam mê. Trước khi điều hành nhóm Chăm sóc, Auguste từng làm Giám đốc Nhân sự và Giám đốc Thông tin của chúng tôi, dẫn dắt các bộ phận chức năng chính của công ty trong hơn 10 năm.