Charles-Beadnall-NEW

Charles Beadnall
Giám đốc Công nghệ

Quay lại

Charles có trách nhiệm đảm bảo đội ngũ kỹ thuật của GoDaddy mang đến cho khách hàng một trải nghiệm tích hợp mạnh mẽ hơn thông qua việc sử dụng những công nghệ và khả năng chủ chốt như đám mây công cộng và máy học.

Trước khi gia nhập GoDaddy vào năm 2013, Charles từng phụ trách mảng nền tảng phục vụ quảng cáo và cá nhân hóa tại Yahoo! Trước Yahoo!, ông từng nắm giữ vị trí lãnh đạo mảng kỹ thuật tại Metaweb Technologies, Verisign và WR Hambrecht + Co.

Charles học tại Đại học Ludwig-Maximilians Universität và có bằng Cử nhân của Đại học Northwestern.