gouravpani_headshot

Gourav Pani
Chủ tịch về Đơn vị phụ thuộc tại Hoa Kỳ

Quay lại

Là Chủ tịch về Các đơn vị phụ thuộc tại Hoa Kỳ, Gourav giám sát mọi lĩnh vực kinh doanh trong nước của GoDaddy về Doanh nhân kinh doanh nhỏ, tích hợp phần mềm và dịch vụ như Websites+Marketing của GoDaddy để hỗ trợ. Ông gia nhập GoDaddy năm 2020 để lãnh đạo GoDaddy.com, bộ phận Tìm kiếm và tiếp thị khách hàng.

Gourav định hướng cho đội ngũ của mình tập trung vào việc thử nghiệm để nhanh chóng học hỏi cũng như mang lại những trải nghiệm đơn giản, liền mạch giúp nâng cao giá trị và lòng tin của khách hàng.

Là một kỹ sư phần mềm chuyên nghiệp, trước khi đến với GoDaddy, Gourav từng làm việc ở nhiều ngành dọc như chuỗi cung ứng, dịch vụ CNTT, SaaS, viễn thông và du lịch. Ông có bằng Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính và Kinh tế của Hanover College.